הדמיות חוץ

המבנה מתוכנן להיבנות בחדרה, ברחוב צה"ל
1
מבנה מתוכנן להיבנות בתל – אביב, רחוב ברזילאי
2
Interior visualisation
3
הדמית חוץ 47
4
הדמית חוץ 46
5
הדמית חוץ 45
6
הדמית חוץ 44
7
הדמית חוץ 43
8
הדמית חוץ 42
9
הדמית חוץ 41
10
הדמית חוץ 40
11
הדמית חוץ 39
12
הדמית חוץ 38
13
הדמית חוץ 37
14
הדמית חוץ 36
15
הדמית חוץ 35
16
הדמית חוץ 34
17
הדמית חוץ 33
18
הדמית חוץ 32
19
הדמית חוץ 31
20
הדמית חוץ 30
21
הדמית חוץ 29
22
הדמית חוץ 28
23
הדמית חוץ 26
24
הדמית חוץ 27
25
הדמית חוץ 25
26
הדמית חוץ 24
27
הדמית חוץ 23
28
הדמית חוץ 22
29
הדמית חוץ 21
30
הדמית חוץ 20
31
הדמית חוץ 19
32
הדמית חוץ 18
33
הדמית חוץ 16
34
הדמיות חוץ 17
35
הדמית חוץ 15
36
הדמית חוץ 14
37
הדמית חוץ 13
38
הדמית חוץ 12
39
הדמית חוץ 11
40
הדמית חוץ 10
41
הדמית חוץ 9
42
הדמית חוץ 8
43
הדמית חוץ 7
44
הדמית חוץ 6
45
הדמית חוץ 4
46
הדמית חוץ 5
47
הדמית חוץ 3
48
הדמית חוץ 2
49
הדמית חוץ 1
50